Zásady ochrany osobních údajů

VÁŽÍME SI VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proto jsme vložili stránku pro každého o tom, jakým způsobem, proč a jak jsou u nás zpracovávány osobní údaje.

Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

Společnost Harmonie pro život s.r.o., IČ: 04541766, sídlem Dolní Valy 777, 688 01 Uherský Brod, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90490, která provozuje web www.shungite-pro.com (dále též „Web“), zpracovává jako správce, tj. určuje, jak a za jakým účelem  budou zpracovávány tyto osobní údaje:

Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), též v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefonní číslo, e-mail apod.. Pokud objednáváte přes e-shop, zapíše náš systém také Vaši IP adresu a ty cookies, bez kterých by e-shop nefungoval. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro Vaši registraci na e-shopu a/nebo pro účely:

  • poskytnutí objednaného zboží (přijetí, potvrzení, vyřízení, odeslání, reklamace Vaší objednávky a komunikace o ní)
  • vedení účetnictví (vystavení dokladů, fakturace)
  • zlepšování našich systémů a poskytnutí informací o našich produktech

Údaje budeme zpracovávat do odvolání souhlasu, do doby expirace Vašeho uživatelského účtu, jste-li na Webu registrováni jako uživatelé a v ostatních případech nejdéle 11 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů, pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu nepřesných údajů, které zpracováváme. Máte také právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, podat námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese harmonie@harmonieprozivot.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

V případě, že organizace prodá či koupí jakoukoliv část obchodního závodu či jinou obdobnou majetkovou hodnotu, může organizace předat či přijmout Vaše údaje předpokládanému prodejci či kupujícímu takové majetkové hodnoty a pokud bude organizace nebo některé její části převzaty třetí stranou, budou údaje, které organizace nebo její uživatelé či členové mají, jedním z převáděných aktiv.


Zásady používání souborů cookies

Webové stránky dle Zásad zpracování osobních údajů zákazníků v souladu s GDPR využívájí soubory cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas.

 

Rozumím
Přizpůsobit