Contract withdrawal form

Formulář pro odstoupení od smlouvy – zboží zakoupené přes internet
dle § 1829 odst. 1) zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník)

 

Zboží zašlete na adresu:  Harmonie pro život s.r.o.
(NE na dobírku)              nám. 1. máje 1571, 688 01, Uherský Brod

nebo do Z-boxu:  Harmonie pro život s.r.o.
                              nám. 1. máje (Hruška), 688 01, Uherský Brod

 

 

Dne ____________ jsem si prostřednictvím vašeho internetového obchodu zakoupil/a

následující zboží:

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Já, níže uvedený/á spotřebitel/ka, tímto odstupuji od kupní smlouvy týkající se objednávky dle níže uvedených údajů ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží. Souhlasím, že uhrazené peněžní prostředky mi budou navráceny na níže uvedený bankovní účet.


Jméno a příjmení        _________________________________________________________

Dodací adresa             _________________________________________________________

Číslo účtu                   _________________________________________________________

E-mailová adresa       ___________________________     Tel. číslo   ___________________

Číslo faktury              ___________________________     Číslo obj. ___________________

Datum dodání            ___________________________     Datum obj. __________________

 

 

__________________                                               ____________________________
            datum                                                                        podpis spotřebitele/ky


Policy on the use of cookies

According to the Principles of processing personal data of customers in accordance with the GDPR, the website uses cookies. By using the website, you agree to this.

I understand
Adapt